Nasz poseł w okr.31 Wojciech Kosiba

Nasz człowiek w okręgu 31. Znam Wojciech Kosiba i wiem,że nie zawiedzie.Zgłosił na Zjeździe Krajowym Polska Razem uchwałę w temacie ratowania górnictwa i już to daje mu mój głos a powinien wszystkich górników i ich bliskich. Inni wiele mówią On idzie do Sejmu by zmienić Śląsk.
Kto czyta hasła obecnych posłów na słupach ulicznych zastanawia się co robili przez ostatnie 8 lat, dziś mówiąc „Śląsk” powinno ich PO -kręcić.Apel do wszystkich mieszkańców województwa.NIE DAJCIE SOBĄ PO-miatać przez kolejne 4 lata.Zarząd Regionu Śląskiego Polska RazemNa zdj.pierwszy z prawej-Wojciech Kosiba lista nr 1 poz.16  GŁOSUJ !!!

http://wojciechkosiba.com.pl/

 

Wizja zadań Polski Razem w woj.śląskim

PROGRAM DZIAŁAŃ POLSKA RAZEM W WOJ. ŚLĄSKIM

Jak przystało na Region główne tematy to górnictwo i energetyka ale na miarę dzisiejszych czasów i Unijnego prawa. Ponadto skupiamy w naszych szeregach wielu prawników i chcemy być także głosem w sprawach szeroko rozumianego Prawa. Mamy powołane grupy eksperckie którym nie było dane wystąpić jako prelegenci na Konwencji w Katowicach ale ich opracowania zostały wykorzystane. Przyjęto opracowanie prof. Arkadiusza Szymanka w dziedzinie energetyki. Chcemy powołać także inne grupy ekspertów zwłaszcza w tematach które poruszone zostały w panelach głównych Konwencji.
Takie działanie pozwoli skupić na Nas uwagę mieszkańców woj. śląskiego i dać szansę działania ludziom którzy mają wiedzę i chcą działać w grupie osób Polska Razem w naszym województwie. Powołamy takie grupy i wyznaczymy osoby do ich koordynacji a same opracowania mogą być wykorzystane w ramach ewoluowania czy zmian systemowych. Jest także temat, który niezależnie od preferencji zawodowych jest wspólny a jest nim nasze woj. śląskie i jego promocja. Nie mamy się czego wstydzić ale także musimy usilnie pracować nad stereotypami które przylgnęły do Śląska.
W regionie zaś szukamy tych punktów wspólnych które łączą regiony Podbeskidzia i Częstochowy z regionem Śląska by nie odczuwali wykluczenia czy gorszego traktowania a taka jest ostatnio atmosfera.
Promocja Podbeskidzia jako regionu turystycznego to za mało bo on taki jest i nadal będzie, ale to także silny region gospodarczo i zaawansowany technologicznie na tyle, że jest się czym chwalić w świecie.
Częstochowa to także ośrodek kultury i nauki. Politechnika Częstochowska wymaga takiej uwagi Urzędu Marszałkowskiego i parlamentarzystów z woj. Śląskiego aby przy Uniwersytecie Śląskim czy Politechnice Śląskiej być znaczącym ośrodkiem kształcenia młodzieży.
Zagłębie zaś choć nadal sztucznie odcięte od Śląskiego organizmu Brynicą wcale nie musi się kurczowo trzymać z góry nałożonego separatyzmu lokalnego. Sami zagłębiacy, zaś ostentacyjnie demonstrują regionalną odmienność i traktują Brynicę jak coś co naturalnie oddziela.
Jest wiele różnic i wiele animozji, które dzielą, dają powód do kłótni czy nawet nienawiści, ale nikt za nas samych tego nie zmieni. Nie należy czekać aż władza centralna czy jakaś ustawa poprawi relacje jak sami zainteresowani nie będą skorzy do pozytywnych zmian.Z inicjatywy działaczy Polska Razem w woj.Śląskim powstała koncepcja zorganizowania konferencji „Co Śląsk może dać Polsce” czyli taka Śląska oferta dla Polaków.
Przed nami wiele pracy i wysiłków by krok po kroku zmieniać ten Nasz konglomerat i nazwać go jak kiedyś GOP – Górnośląski Okręg Przemysłowy. Zresztą jaka zwał tak zwał, byle razem dla Polski razem bo tylko w jedności jest siła.Nowe technologie węglowe,zgazowanie węgla czy biogazowanie odpadów to przyszłość dla regionu i miliony nowych miejsc pracy. Powstający Think Tank „Clean Energy,Claea Water,Good Life” to oś koła napędowego naszej regionalnej gospodarki.Tworzymy taki organizm by zdynamizować działania myśli technicznej z działaniami gospodarczymi rządu i zaktywizować tą społeczność, która domaga się tego rozwoju.Beneficjentami tych działań mają być Urząd Marszałkowski i Prezydenci miast a w efekcie końcowym cała gospodarka narodowa.

Kazimierz Płotkowski
Przewodniczący Zarządu Regionu
Polska Razem Zjednoczona Prawica.

I Zjazd Regionalny Polska Razem

W dniu 21 marca 2015 roku w Oko Miasta w Katowicach odbył się I Zjazd Regionalny Polska Razem Zjednoczona Prawica oraz debata o górnictwie i energetyce. Wybrano Zarządu Regionu, na którego czele stanął Kazimierz PłotkowskiZarząd Regionu Śląskiego Polska Razem. Wiceprzewodniczącymi zostali Adam Rakszawski, Beata Barc, Paulina Zaparty Grzegorz Dyla. Sekretarzem Adam Łuć Skarbnikiem Wojciech Kosiba. Członkowie Polski Razem wezwali do zmiany Kodeksu Wyborczego poprzez utworzenie JOW oraz ustawy o partiach politycznych poprzez zakaz ich finansowania z budżetu państwa.Podjęto dwie uchwały- Zjednoczenie i ścisła współpraca organizacji prawicowych na Śląsku  oraz górnictwo i demografia jako tematy wiodące w naszym regionie.

Debata o górnictwie

SMUTNE PODSUMOWANIE DEBATY

W dniu 21.03.2015 o godz.17:30 w Oko Miasta Katowice z inicjatywy Zarządu Regionu Polski Razem odbyła się Debata na temat górnictwa . Głównym prelegentem był Krzysztof Tytko specjalista budowy kopalń i ekspert górnictwa . Przedstawił „Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunki wyjścia z kryzysu” Gośćmi debaty byli ludzie głęboko zatroskani stanem Polskiej gospodarki, którzy desperacko walczą o ratowanie dobra narodowego, jakim są złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz zachowanie wielu tysięcy miejsc pracy dla Śląskich rodzin. Continue reading