Debata o górnictwie

SMUTNE PODSUMOWANIE DEBATY

W dniu 21.03.2015 o godz.17:30 w Oko Miasta Katowice z inicjatywy Zarządu Regionu Polski Razem odbyła się Debata na temat górnictwa . Głównym prelegentem był Krzysztof Tytko specjalista budowy kopalń i ekspert górnictwa . Przedstawił „Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunki wyjścia z kryzysu” Gośćmi debaty byli ludzie głęboko zatroskani stanem Polskiej gospodarki, którzy desperacko walczą o ratowanie dobra narodowego, jakim są złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz zachowanie wielu tysięcy miejsc pracy dla Śląskich rodzin. Continue reading