Go Global – windows the world

NCBR i Go Global

Wsparcie z NCBR może zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii wejścia na rynki światowe. USPTC jest jednym z partnerów NCBR w GO_GLOBAL. W ramach programu US-Poland Innovation HUB USPTC prowadzi kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. To Polskie okno na świat i szansa na rozwój polskiej marki w świecie.