Artur Szczęsny o Prawie i Sądach

Kilka pomysłów zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Polski wymiar sprawiedliwości w opinii wielu osób, także mojej,Prawo
potrzebuje dużych i szybkich zmian. Zmiany te powinny iść przede
wszystkim w kierunku uproszczenia procedur i struktury systemu
sądowniczego, przyspieszenia postępowań i zmniejszenia ich kosztów.
Po dokonanych zmianach należałoby przeprowadzić intensywną edukację
społeczeństwa z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Powyższe powinno doprowadzić do znacznego wzrostu zaufania obywateli
do wymiaru sprawiedliwości, a tym samym do państwa.

Continue reading