List otwarty do ofiar III RP

„PAŃSTWO I JEGO OBYWATELE NIGDY NIE BĘDĄ WOLNYMI, BEZ WŁASNEGO MAJĄTKU” apel o ratowanie bogactwa narodowego.

W okresie 25 letniej transformacji naród Polski został wywłaszczony już prawie z wszystkich kluczowych firm, które obecnie świetnie funkcjonują na polskim rynku (Banki, Sieci handlowe, transport, usługi, itp.), z których bogacą się inne narodowości kosztem naszego społeczeństwa. Od 1990 do 2015 roku w Polsce zlikwidowano poprzez sterowane bankructwo prawie cały przemysł ciężki, lekki i maszynowy.

Zlikwidowano kilkanaście tysięcy polskich przedsiębiorstw i ponad 5 milionów miejsc pracy.Doprowadziło to do ponad 2 milionowego bezrobocia, prawie 3 milionowej emigracji oraz znaczącego i systematycznego zmniejszania się naszej populacji. Posiadamy jeszcze dwa bezcenne aktywa, których utrata bezpowrotnie pozbawi nas suwerenności gospodarczej na dziesięciolecia jakimi są węgiel (85% zasobów w UE zalega w Polsce) i grunty oraz bardzo ważny atut jakim jest polska złotówka, bez której nie będziemy mogli kreować własnej Polityki Monetarnej, decydującej o możliwości stałego bogacenia się naszego społeczeństwa. Szacowany wzrost 10% PKB /rok. Nie jest możliwy stabilny, szybki oraz wysoki i nieskrępowany rozwój naszego kraju, bez zapewnienia sobie ciągłości dostaw taniego paliwa do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Nie będzie wzrostu standardu naszego życia i pomnażania naszego majątku z pokolenia na pokolenie, bez zapewnienia sobie w długim okresie konkurencyjnego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzisiaj na świecie, na skalę globalną nie ma bardziej konkurencyjnego paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu od węgla wydobywanego nawet tradycyjnymi metodami. W najbliższej przyszłości energia zawarta w węglu,wydobywana będzie na powierzchnię dzięki zastosowaniu innowacyjnej i przełomowej technologii tj. podziemnego zgazowania węgla. Tak pozyskana energia będzie znacznie tańsza i generować będzie przez setki lat bardzo wysokie zyski, których beneficjentami powinni być głównie obecni jej właściciele tj.górnicy i polskie społeczeństwo. Rząd PO-PSL w trakcie swoich 8 letnich rządów doprowadził do świadomego bankructwa sektora górniczego celem jego wyprzedaży kapitałowi obcemu. W realizacji tego celu wydatnie wspierali go lobbyści polscy i zagraniczni, oraz media głównego nurtu i wdrożony w życie Pakiet Klimatyczny, który negatywnie wpływa na odbiór społeczny funkcjonowania tej branży. Obecna,mocno forsowana polityka energetyczna UE dotycząca Dekarbonizacji Węgla celem ograniczenia emisji CO2, jest ukrytą przed polskim społeczeństwem strategią przejęcia i zgazowania naszych zasobów węgla kamiennego szczególnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym przez kapitał zagraniczny. Ukrywa się również przed górnikami fakt, że na skutek wdrożenia Dekarbonizacji utracone zostaną setki tysięcy miejsc pracy w górnictwie i jego zapleczu, które najpierw powinny być stworzone w nowych obszarach działalności. Wytwarzanie energii elektrycznej z zgazowanego węgla (dekarbonizacji)ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 70% w stosunku do tradycyjnego wytwarzania energii poprzez spalanie węgla w kotłach fluidalnych, zwiększy sprawność generatorów prądu z około 35 do 55% a pozyskanie syngazu w wyniku podziemnego zgazowania węgla zmniejszy ponad 6-krotnie koszt jego wydobycia w stosunku do tradycyjnej stosowanej technologii eksploatacji węgla. To są rzeczywiste, ale skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną fakty dotyczące Strategii Dekarbonizacji, którą ma realizować Plan Junckera, by zagospodarować za unijne pieniądze nasze zasoby węgla.
Rząd Polski czyni tak dlatego, bo czuje się w tym bezprawnym i niesprawiedliwym kraju bezkarny jako „właściciel” aktywów, którymi tylko z nadania społecznego zarządza. Doskonale również wie, że urzeczywistnienie się takiego scenariusza na dziesięciolecia pozbawi Nas suwerenności gospodarczej i możliwości wzrostu standardu życia Polaków.
W świetle nowej technologii podziemnego zgazowania (dekarbonizacji) przekazanie kontroli nad polskimi zasobami węgla kapitałom obcym byłoby największą kradzieżą polskiego majątku w okresie 25 letniej transformacji naszego ustroju, przewyższającą znacznie wszystkie afery razem wzięte, w których oszukano Nas już wielokrotnie. Nie dajmy się wymanewrować kolejny, tym razem ostatni już raz, i to na niespotykaną dotychczas skalę, bo tylko w ten sposób, zachowamy jeszcze nasze ostatnie, ale bezcenne przyczółki naszej państwowej suwerenności i potencjalnego naszego przyszłego bogactwa jakimi będą krociowe zyski ze zgazowania węgla kamiennego i brunatnego naszego kraju. Zablokujmy również sprzedaż polskiej ziemi, lasów i zachowajmy polskiego złotego, bez którego prawie w ogóle nie jest możliwy stabilny i wysoki wzrost PKB Polski celem zniwelowania luki cywilizacyjnej jaka dzieli nas od wiodących krajów Europy. Zwracamy się z APELEM do politycznych, gospodarczych i społecznych środowisk oraz ludzi dobrej woli – o przeprowadzenie rzetelnej, szerokiej dyskusji – z merytoryczną reprezentacją środowiska górników oraz inżynierów pracujących w przemyśle paliwowo-energetycznym i nauce celem opracowania alternatywnego do rządowego skrajnie szkodliwego dla polskiej gospodarki scenariusza. Czasu nam zostało nie więcej niż 4 m-ce!.Przy eksploatacji węgla tradycyjnymi metodami możliwe jest jego wydobycie nie większe niż na poziomie 25% jego całych zasobów. Przy podziemnym zgazowaniu węgla wskaźnik ten wynosi minimum 75%, co jest następnym bardzo istotnym parametrem efektywnościowym, po bardzo niskim koszcie wydobycia, niskiej emisji CO2 i wysokiej sprawności spalania. Te 4 parametry tworzą niespotykaną na globalną skalę możliwości generowania przez co najmniej 200 lat olbrzymich zysków i budowania bogactwa i prestiżu państwa i jego obywateli, które jest w posiadaniu tego nośnika energetycznego. Polska może być już niedługo drugą Arabią Saudyjską , tylko z tą różnicą, że czerpać korzyści z węgla możemy znacznie dłużej niż ona z ropy! Kto w obecnej, bardzo krytycznej sytuacji Polski, mając możliwości, nie będzie architektem szybkich i skutecznych zmian, będzie tym samym autorem ostatecznego upadku naszego kraju i upokorzenia uczciwych Polaków. Takiej skali kradzieży kosztem całego społeczeństwa Polacy, gdy staną przed faktem dokonanym nie wybaczą nikomu

Polska Razem- Zjednoczona Prawica
Kazimierz Płotkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *