Debata o górnictwie

SMUTNE PODSUMOWANIE DEBATY

W dniu 21.03.2015 o godz.17:30 w Oko Miasta Katowice z inicjatywy Zarządu Regionu Polski Razem odbyła się Debata na temat górnictwa . Głównym prelegentem był Krzysztof Tytko specjalista budowy kopalń i ekspert górnictwa . Przedstawił „Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunki wyjścia z kryzysu” Gośćmi debaty byli ludzie głęboko zatroskani stanem Polskiej gospodarki, którzy desperacko walczą o ratowanie dobra narodowego, jakim są złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz zachowanie wielu tysięcy miejsc pracy dla Śląskich rodzin.

Wśród zaproszonych gości zabrakło osób, które od 25 lat demokracji tę branżę doprowadzili do upadku i co jest rzeczą oczywistą, ale zabrakło także a może przede wszystkim osób, które mogą to w najbliższym czasie zmienić. Jednoznacznie zebrani na Debacie uznali, że nie ma woli i chęci politycznej by to zmienić. Górnictwo jest ostatnim bastionem Polskiego przemysłu, który może być kołem napędowym Polskiej gospodarki. Jeżeli utracimy te złoża na rzecz obcego kapitału oraz utracimy kontrolę nad Polską ziemią na zawsze zostanie nam Polakom odebrana suwerenność narodowa. Nomen omen nadchodzi rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz Naród i nie wiadomo czy będzie co świętować. Drugi z prelegentów Marek Adamczyk podsumowując debatę nie poruszył już aspektów energetycznych, jako gwarancji bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, bo jak podkreślił odcięcie od źródeł energii doprowadzi do likwidacji całej gospodarki i nie widzi potrzeby dyskusji w obecnej sytuacji. Tego, czego nie zrobiły 3 zabory i dwie wojny światowe oraz 50 lat obecności Związku Sowieckiego na naszym terenie tego dokonała ”władza” III RP w czasie 25 lat – Ich demokracji.Nasuwa się myśl,że jest naród który nie pogodził się z utratą terenów i nadal czuje się ich prawowitym i jedynym właścicielem. Wołaniem za puszczy jest, dlaczego do tego doprowadzili i czy tak miała wyglądać Polska demokracja Wałęsy,Kwaśniewskiego czy Komorowskiego. Za udział w debacie pragnę podziękować gościom. Jadwidze Chmielowskiej –Redaktor Naczelna Śląskiego wydania WNET , Wojciechowi Miszczyk – Prezesowi FinnAd sp.z o.o. ,Jarosławowi Ławrynowiczowi –Prezesowi Zakładu Ekspertyz Górniczych ,Zygmuntowi Potempa z KWK Miechowice oraz wszystkim, którzy zabrali głos w debacie.Za pośrednictwem tej krótkiej relacji proszę wszystkich zainteresowanych górnictwem o kontakt a osoby, które na chwilę obecną mają realny wpływ na losy naszego Państwa o zrewidowanie swojego postępowania bo jeszcze jest taka możliwość.Zginie górnictwo zginie Śląsk , zginie Śląsk upadnie Polski Naród. Czy naprawdę warto sprzedać cały naród dla korzyści wąskiej grupy spadkobierców „Okrągłego Stołu” i „Nocnej Zmiany”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *