Inteligencja nie jest mądrością nabytą.

Postanowiłem jeszcze bardziej kontrolować własne życie aby inni nie kontrolowali tego co dla nich dobre a dla mnie krępujące i poddałem się ascezie.

Continue reading