List otwarty do min.Grzegorza Schetyny.

Szanowny Panie Ministrze

W odpowiedzi na ostatnie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych zwracam się o stanowcze działania aby definitywnie zakończyć kłamliwe poczynania. To nie brak wiedzy historycznej ale celowe działania które mają zdyskredytować nasz Naród.W 2030 kończy się spłata Niemiecka dla jedynych ofiar II wojny światowej którzy otrzymali zadośćuczynienie.Tym narodem są żydzi.Polska jak wiadomo naszym historykom Bronisławowi Komorowskiemu i Donaldowi Tuskowi była tylko i wyłącznie ofiarą tej wojny i jedynym krajem w którym trwała najdłużej i spowodowała największe zniszczenia. Wszystkie te działania medialne są przygotowanym scenariuszem do przerzuceniem ciężaru na nasz Naród i w konsekwencji żądanie zapłaty już określonych roszczeń żydowskich.  Dotychczasowe zachowanie Polskich władz  tylko zachęca do nasilania się tych działań.Nie chcę sugerować co należy zrobić bo działań jest wiele ale Amerykańscy żydzi muszą zakończyć te działania definitywnie.Jako obywatel tego kraju któremu na sercu leży dobro i wzrost gospodarczy Polski wyrażam chyba wolę większości i nalegam by walczyć o godność Waszą polityków i Naszą obywateli tego ograbianego z honoru kraju.

Kazimierz Płotkowski

 

Wojna ,wojna i PO wojnie.

Byłym zaborcom nadal się wydaję ,                                                                       że Polska to epizod i choć za 3 lata                                                            będziemy Armiacyobchodzić100-lecie Niepodległości to jest to tylko okres przejściowy.
Niedawno Prezydent Bronisław Komorowski zapewniał,że nic nam nie grozi od strony Rosji a teraz pospiesznie kupujemy najdroższy sprzęt militarny i dozbrajamy Polską armię. Continue reading

Artur Szczęsny o Prawie i Sądach

Kilka pomysłów zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Polski wymiar sprawiedliwości w opinii wielu osób, także mojej,Prawo
potrzebuje dużych i szybkich zmian. Zmiany te powinny iść przede
wszystkim w kierunku uproszczenia procedur i struktury systemu
sądowniczego, przyspieszenia postępowań i zmniejszenia ich kosztów.
Po dokonanych zmianach należałoby przeprowadzić intensywną edukację
społeczeństwa z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Powyższe powinno doprowadzić do znacznego wzrostu zaufania obywateli
do wymiaru sprawiedliwości, a tym samym do państwa.

Continue reading

Polska -najbogatszy kraj nowoczesnej Europy

„Kto w obecnej, krytycznej sytuacji Polski, mając jeszcze możliwości, nie będzie architektem szybkich i skutecznych zmian, będzie ostatecznie autorem upadku naszego kraju i upokorzenia uczciwych Polaków”.                                              UE wprowadziła nakaz zmniejszenia emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r. oraz konieczność jego ograniczenia do 100 kg/1MWh. Jest to o rząd mniej, niż produkuje elektrownia węglowa.Ta dyrektywa narzuca likwidację polskiej energetyki na rzecz dostaw energii z Niemiec lub budowę elektrowni atomowych przez Francję. Należy więc zastosować rozwiązania, które nie tylko spełniają te warunki, chroniąc nas przed karami finansowymi, ale również są znacznie bardziej opłacalne.Jest rozwiązanie ale nie ma woli politycznej skorumpowanej władzy w III RP.                                                                                                CEEC – Kompleksowa Ekstrakcja Energii ze zmikronizowanych pokładów Węgla. Projekt o charakterze humanitarnym.  Karta Informacyjna Projektu CEEC