List otwarty do ofiar III RP

„PAŃSTWO I JEGO OBYWATELE NIGDY NIE BĘDĄ WOLNYMI, BEZ WŁASNEGO MAJĄTKU” apel o ratowanie bogactwa narodowego.

W okresie 25 letniej transformacji naród Polski został wywłaszczony już prawie z wszystkich kluczowych firm, które obecnie świetnie funkcjonują na polskim rynku (Banki, Sieci handlowe, transport, usługi, itp.), z których bogacą się inne narodowości kosztem naszego społeczeństwa. Od 1990 do 2015 roku w Polsce zlikwidowano poprzez sterowane bankructwo prawie cały przemysł ciężki, lekki i maszynowy.

Continue reading

I Zjazd Regionalny Polska Razem

W dniu 21 marca 2015 roku w Oko Miasta w Katowicach odbył się I Zjazd Regionalny Polska Razem Zjednoczona Prawica oraz debata o górnictwie i energetyce. Wybrano Zarządu Regionu, na którego czele stanął Kazimierz PłotkowskiZarząd Regionu Śląskiego Polska Razem. Wiceprzewodniczącymi zostali Adam Rakszawski, Beata Barc, Paulina Zaparty Grzegorz Dyla. Sekretarzem Adam Łuć Skarbnikiem Wojciech Kosiba. Członkowie Polski Razem wezwali do zmiany Kodeksu Wyborczego poprzez utworzenie JOW oraz ustawy o partiach politycznych poprzez zakaz ich finansowania z budżetu państwa.Podjęto dwie uchwały- Zjednoczenie i ścisła współpraca organizacji prawicowych na Śląsku  oraz górnictwo i demografia jako tematy wiodące w naszym regionie.

Debata o górnictwie

SMUTNE PODSUMOWANIE DEBATY

W dniu 21.03.2015 o godz.17:30 w Oko Miasta Katowice z inicjatywy Zarządu Regionu Polski Razem odbyła się Debata na temat górnictwa . Głównym prelegentem był Krzysztof Tytko specjalista budowy kopalń i ekspert górnictwa . Przedstawił „Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunki wyjścia z kryzysu” Gośćmi debaty byli ludzie głęboko zatroskani stanem Polskiej gospodarki, którzy desperacko walczą o ratowanie dobra narodowego, jakim są złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz zachowanie wielu tysięcy miejsc pracy dla Śląskich rodzin. Continue reading