Wojna ,wojna i PO wojnie.

Byłym zaborcom nadal się wydaję ,                                                                       że Polska to epizod i choć za 3 lata                                                            będziemy Armiacyobchodzić100-lecie Niepodległości to jest to tylko okres przejściowy.
Niedawno Prezydent Bronisław Komorowski zapewniał,że nic nam nie grozi od strony Rosji a teraz pospiesznie kupujemy najdroższy sprzęt militarny i dozbrajamy Polską armię. Continue reading

Polska -najbogatszy kraj nowoczesnej Europy

„Kto w obecnej, krytycznej sytuacji Polski, mając jeszcze możliwości, nie będzie architektem szybkich i skutecznych zmian, będzie ostatecznie autorem upadku naszego kraju i upokorzenia uczciwych Polaków”.                                              UE wprowadziła nakaz zmniejszenia emisji CO2 o 20 proc. do 2020 r. oraz konieczność jego ograniczenia do 100 kg/1MWh. Jest to o rząd mniej, niż produkuje elektrownia węglowa.Ta dyrektywa narzuca likwidację polskiej energetyki na rzecz dostaw energii z Niemiec lub budowę elektrowni atomowych przez Francję. Należy więc zastosować rozwiązania, które nie tylko spełniają te warunki, chroniąc nas przed karami finansowymi, ale również są znacznie bardziej opłacalne.Jest rozwiązanie ale nie ma woli politycznej skorumpowanej władzy w III RP.                                                                                                CEEC – Kompleksowa Ekstrakcja Energii ze zmikronizowanych pokładów Węgla. Projekt o charakterze humanitarnym.  Karta Informacyjna Projektu CEEC

 

I Zjazd Regionalny Polska Razem

W dniu 21 marca 2015 roku w Oko Miasta w Katowicach odbył się I Zjazd Regionalny Polska Razem Zjednoczona Prawica oraz debata o górnictwie i energetyce. Wybrano Zarządu Regionu, na którego czele stanął Kazimierz PłotkowskiZarząd Regionu Śląskiego Polska Razem. Wiceprzewodniczącymi zostali Adam Rakszawski, Beata Barc, Paulina Zaparty Grzegorz Dyla. Sekretarzem Adam Łuć Skarbnikiem Wojciech Kosiba. Członkowie Polski Razem wezwali do zmiany Kodeksu Wyborczego poprzez utworzenie JOW oraz ustawy o partiach politycznych poprzez zakaz ich finansowania z budżetu państwa.Podjęto dwie uchwały- Zjednoczenie i ścisła współpraca organizacji prawicowych na Śląsku  oraz górnictwo i demografia jako tematy wiodące w naszym regionie.

Debata o górnictwie

SMUTNE PODSUMOWANIE DEBATY

W dniu 21.03.2015 o godz.17:30 w Oko Miasta Katowice z inicjatywy Zarządu Regionu Polski Razem odbyła się Debata na temat górnictwa . Głównym prelegentem był Krzysztof Tytko specjalista budowy kopalń i ekspert górnictwa . Przedstawił „Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunki wyjścia z kryzysu” Gośćmi debaty byli ludzie głęboko zatroskani stanem Polskiej gospodarki, którzy desperacko walczą o ratowanie dobra narodowego, jakim są złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz zachowanie wielu tysięcy miejsc pracy dla Śląskich rodzin. Continue reading